Werkgever VURB Architects (voorheen Ulrich Architectuur)
Website www.vurbarchitects.com
Functie Projectleider | Bouwkundige | Revit modelleur | Ontwerper
Opdracht Nieuwbouw studenten complex van 9 bouwlagen ca. 590 kamers en een omvang van 25.000 m²
Fase DO | Bouwaanvraag | TO | Uitvoering
Locatie Amsterdam
Periode 2017-2019
Werk - project leiden
- overleg externe partijen
- uitgangspunten en tekeningen verschillende partijen afstemmen
- Breeam uitzoeken en bewaken
- overzichtstekeningen
- fragmenten uitzoeken
- detaillering uitzoeken
- modelleren