Werkgever OZ architect
Website www.ozarchitect.nl
Functie Bouwkundig tekenaar
Opdracht Nieuwbouw kantoorgebouw van 7 bouwlagen 9.000 m²
Fase VO | DO | Bouwaanvraag
Locatie Amsterdam
Periode 2013
Werk - tekenstructuur opzetten
- overzichtstekeningen
- fragmenten
- detaillering